COVIH Studie – SARS-CoV2 Vaccination in people living with HIV

We weten dat mensen met HIV op verschillende vaccins een minder goede afweerreactie kunnen opbouwen in vergelijking met mensen zonder HIV. Om te onderzoeken of de verschillende COVID-19 vaccins net zo effectief werken bij mensen met HIV als mensen zonder HIV, wordt de COVIH studie in 22 verschillende behandelcentra in Nederland uitgevoerd. Dit onderzoek is één van acht studies naar de werking van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. In het Catharina ziekenhuis wordt deze studie onder leiding van dr. Heidi  Ammerlaan uitgevoerd door de onderzoeksmedewerkers van de interne geneeskunde.

Patiënten met HIV die deelnemen aan deze studie worden gevraagd om hun antistoffen tegen het coronavirus te laten meten. Dit wordt gedaan door 2 keer een buisje bloed af te nemen: een eerste keer voor de eerste COVID-19 vaccinatie en een tweede keer 4 weken na de tweede COVID-19 vaccinatie. Ook willen wij de diverse bijwerkingen die worden ervaren in kaart brengen. De patiënten houden daarom in de week na iedere vaccinatie zelf een bijwerkingen dagboekje bij. De data die wij onder andere verzamelen en bestuderen zijn leeftijd, CD4 waarde, of de patiënt gebruik maakt van immunosuppressieve medicatie, type COVID-19 vaccin, de ervaren bijwerkingen (bijvoorbeeld koorts, spierpijn, hoofpijn) en de antistoffen vóór en na de vaccinaties in het bloed.

Middels de lopende follow-up via de Stichting HIV Monitoring zullen de duur van de antistof respons en de incidentie van nieuwe corona infecties worden geanalyseerd. Ook zal er in september worden gestart met een follow-up studie. Met deze follow-up studie, waarbij nog niet duidelijk is of het Catharina ziekenhuis aansluit, gaat men onderzoeken wat het effect is van een extra corona vaccin bij de non- en hyporesponders in de COVIH Studie. Er zal hoogstwaarschijnlijk gevaccineerd worden met Moderna, ongeveer 16 weken na de laatste vaccinatie.