VECTOR Studie – Vaccine EffeCTiveness in the pOpulation at Risk for severe COVID-19

Deze studie heeft als hoofddoel om de effectiviteit van de vaccins tegen COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames te onderzoeken. Ook bestuderen we wat de vaccin effectiviteit is per risicogroep (geslacht, leeftijd, aantal vaccinaties, etc.) en zoeken we uit wat de vaccin effectiviteit is tegen ernstige COVID-19 gerelateerde uitkomsten. De studie wordt door de onderzoeksmedewerkers van de interne geneeskunde uitgevoerd, onder leiding van dr. Heidi Ammerlaan.

We maken in deze studie gebruik van een retrospectieve dataverzameling. Dit betekent dat we terug kijken naar eerdere ziekenhuisopnames van volwassenen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19, vanaf de periode maart 2021. Wanneer een patiënt hoest- en of benauwdheidsklachten heeft ontwikkeld in de 10 dagen voorafgaande de ziekenhuisopname en getest is op COVID-19 (middels PCR) gedurende de opname of in de 14 dagen voorafgaande de opname includeren we deze patiënt. De data die wij onder andere verzamelen en bestuderen zijn leeftijd, comorbiditeit, of de patiënt geïntubeerd moet worden of zuurstof krijgt toegediend tijdens de ziekenhuisopname en hoeveel en welk type COVID-19 vaccin de patiënt heeft ontvangen. Om de vaccin effectiviteit goed te onderzoeken, kijken we naar verschillen in de ziekenhuisopnames tussen de patiënten die al wel een COVID-19 vaccin hebben ontvangen ten opzichte van de patiënten die dit vaccin nog niet hebben ontvangen. Deze data wordt geanonimiseerd verzameld en bestudeerd.

Deze studie vindt niet alleen plaats in het Catharina ziekenhuis, maar wordt tegelijkertijd uitgevoerd door het UMC-Utrecht, het RIVM en in Santeon verband met 6 andere ziekenhuizen in Nederland. Een preliminaire analyse van de VECTOR studie toont een vaccin effectiviteit tegen COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopname van 95% bij volledige vaccinatie en 54% na één vaccinatie onder personen van 75 jaar of ouder.

Als vervolg op de eerste uitkomsten van de Vector studie zal de studie op korte termijn een vervolg krijgen. De eerste resultaten geven namelijk inzicht in de vaccineffectiviteit in de periode waarin de alfa-variant (maart-juli 2021) dominant was. Doordat er nu een vervolg komt, kunnen we de vaccin effectiviteit ook gaan onderzoeken tijdens de periode waarin de delta variant dominant was. Wederom zal dit weer gebeuren door middel van een retrospectieve dataverzameling. Tijdens dit tweede deel van de Vector studie willen we ongeveer 700 patiënten in Nederland includeren. Ook willen we met het aanvullende onderzoek meer inzicht krijgen in welke groepen het meeste baat hebben bij een booster vaccinatie.