Tilburg University – afstudeerzonderzoeken

Casestudie over het verbeteren van de efficiëntie van de zorgverlening op de diabetes poli

Door een groeiend tekort aan medisch personeel en een toenemende vraag naar zorg door vergrijzing komt de zorg steeds meer onder druk te staan. De diabetes poli van het Catharina Ziekenhuis kampt mede hierdoor met overboekte agenda’s en lange wachttijden voor de patiënten. De casestudie, uitgevoerd door Martijn de Jong MSc. (masterstudent van de op opleiding Supply Chain Management aan Tilburg University), heeft daarom als doel om te onderzoeken welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de efficiëntie van de zorgverlening te verhogen en de wachttijden van zowel de patiënten als de artsen te verminderen.

Om dit te onderzoeken zijn er een-op-een interviews (online, via Zoom) afgenomen met vijf verpleegkundigen van de diabetespoli, waaronder de hoofdverpleegkundige. Ook is er een interview afgenomen met een onafhankelijke verpleegkundige die niet werkzaam is op de poli. Tevens werden er observaties uitgevoerd op de diabetespoli om een beter inzicht te krijgen in de dagelijkse taken en de werkdruk van de verpleegkundigen. Uit deze interviews en observaties is onder andere naar voren gekomen dat de wachttijden van de consulten oplopen door taalbarrières, ongemotiveerde patiënten, het zien van niet-complexe patiënten en onderbrekingen tijdens de consulten.

Het wordt daarom aanbevolen om een aantal veranderingen door te voeren. Hierbij valt te denken aan het invoeren van een patiënt classificatie systeem. Hierdoor kan voorkomen worden dat niet-complexe patiënten (patiënten die slechts 1 of 2 keer per dag insuline inspuiten) worden gezien in het ziekenhuis. Deze patiënten kunnen onder het toezicht van een huisarts worden geplaatst, waardoor er ruimte vrij komt in de agenda’s. Een andere aanbeveling is om (nieuwe) patiënten goed te instrueren over wat wel of geen spoedgeval is, zodat de verpleegkundigen minder onnodige telefoongesprekken moeten voeren. Een ander advies is om een protocol op te stellen om patiënten te informeren, in hun eigen taal, waarop ze zich moeten voorbereiden voorafgaand aan een consult. De studie laat namelijk zien dat goed voorbereide patiënten een vlotter consult hebben, wat ook weer minder tijd in beslag neemt van de verpleegkundigen. Bovenstaande aanbevelingen kunnen worden doorgevoerd om de zorg op de diabetes poli efficiënter te verlenen.