AMGEN studie – Etelcalcetide en cinacalcet Studie

Een prospectief observationeel onderzoek naar het gebruik van calcimimetica bij hemodialysepatiënten met secundaire hyperparathyreoïdie (SHPT)

Eén van de taken van de nieren is om een teveel aan vocht te verwijderen en zouten en afvalstoffen uit het bloed te filteren. Wanneer er sprake is van nierfalen en een transplantatie niet direct kan worden uitgevoerd, is hemodialyse een mogelijke behandeling. Bij hemodialyse wordt gebruikt gemaakt van een kunstnier en een machine om afvalstoffen uit het bloed te verwijderen. Het bloed wordt door de kunstnier geleid en stroomt daarna weer terug in het lichaam. De meest voorkomende gevolgen van nierfalen zijn veranderingen in de concentratie van calcium, fosfaat en vitamine D.

Secundaire hyperparathyreoïdie is een complicatie van nierfalen die voorkomt wanneer de nieren niet genoeg fosfor kunnen uitscheiden en/of wanneer de concentraties van calcium en vitamine D te laag worden. Als gevolg daarvan kunnen de bijschildklieren te hard gaan werken en teveel bijschildklierhormoon (PTH) aanmaken. Daardoor kunnen problemen ontstaan, zoals hoge bloeddruk, (te) veel calcium in het bloed, nierstenen en botontkalking. Om secundaire hyperparathyreoïdie te behandelen worden, onder andere, calcimimetica voorgeschreven. Doordat deze zich op de bijschildklier binden en de werking van calcium nabootsen, wordt de productie van het bijschildklierhormoon onderdrukt. Dit heeft dan een lager (gunstiger) fosfor gehalte in het bloed als gevolg.

Het doel van de Etelcalcetide en cinacalcet studie is om meer te weten te komen over de behandeling van hemodialysepatiënten met secundaire hyperparathyreoïdie (SHPT) die calcimimetica gebruiken. Om dit te bestuderen wordt er informatie verzameld uit de medische dossiers van de deelnemers voor een periode van 24 maanden. Deze periode omvat 6 maanden vóór de start van de behandeling met calcimimetica en 18 maanden na de start van deze behandeling. Er zullen naar verwachting ongeveer 1600 patiënten uit Europa, Israël en Rusland deelnemen.