WaTCh Studie – Kwaliteit van leven en symptomen bij schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame diagnose, maar de meerderheid van de patiënten heeft een goede prognose en kwaliteit van leven. Toch laten recente studies zien dat schildklierkanker patiënten lager scoren op fysieke en psychosociale uitkomsten in vergelijking met de algemene bevolking. Om tot een betere zorgverlening voor patiënten met schildklierkanker te komen is de WaTCh studie in september 2020 gestart. In deze longitudinale studie wordt bestudeerd welke bijwerkingen voorkomen, hoe vaak en hoe lang deze bijwerkingen voorkomen en hoe ernstig deze bijwerkingen zijn. Ook wordt onderzocht wat de invloed is van deze bijwerkingen op het dagelijks leven van de patiënt en welke bijwerkingen een patiënt wel/niet ervaart en waarom.


Deelnemers aan dit onderzoek worden gevraagd om tijdens een periode van 10 jaar, 6 keer een vragenlijst in te vullen en 5 keer bloed te laten afnemen. Optioneel is dat er ook data wordt verzameld om inzicht te krijgen in veranderingen in gewicht en spiermassa. Ook kunnen deelnemers een voedingsdagboek gedurende een aantal dagen invullen, en krijgen sommige deelnemers een FitBit toegestuurd om de onderzoekers 2 weken lang informatie te verschaffen over het bewegings- en slaappatroon. Deze gegevensverzameling vindt plaats vóór de schildklierkanker behandeling, 6 maanden ná de diagnose, en 1, 2, 5 en 10 jaar ná de diagnose.


De WaTch studie wordt uitgevoerd door het Integraal Kankercentrum Nederland – Eindhoven (IKNL), Tilburg University (TiU) en 13 Nederlandse ziekenhuizen. De resultaten van de studie zal het beloop van fysieke en psychosociale uitkomsten onder schildklierkanker patiënten inzichtelijk maken en helpen bij het beantwoorden van de vraag wie meer risico op bepaalde bijwerkingen loopt en waarom.