TURN-COVID studie – Onderzoek naar het gebruik van neutraliserende monoklonale SARS-CoV-2 antilichamen

Het bereiken van groepsimmuniteit tegen een Covid-19 infectie is lastig als een behoorlijk aantal mensen niet gevaccineerd wil worden. Beperkte groepsimmuniteit is een probleem voor patiënten die risico hebben op een ernstig verloop van een infectie onder andere bij een verslechterd immuunsysteem. Dit kan worden veroorzaakt door medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken, bijvoorbeeld bij de behandeling van reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, of na een beenmerg- of niertransplantatie. Zelfs bij de meest effectieve vaccins wordt vaak een verminderde of zelfs geen reactie van het afweersysteem gezien bij deze patiënten. Deze groep mensen heeft dus, ondanks een vaccinatie, een verhoogd risico op een Covid-19 infectie met vaak een ernstiger ziekteverloop en een grotere kans op overlijden. Zo is er behoefte aan een goed Covid-19 specifiek geneesmiddel om kwetsbare patiënten te beschermen. Uit drie grote klinische studies blijkt dat het risico op ziekenhuisopname of overlijden 70 tot 85% lager is wanneer er monoklonale antilichamen vroeg in het ziekteproces toegediend worden.

Het doel van de TURN-COVID studie is om onderzoek te doen naar therapie met monoklonale antistoffen bij Covid-19. De inzet van deze antistoffen is een doorbraak in de behandeling van patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van Covid-19, met name voor patiënten met een verslechterd immuunsysteem waarbij een vaccin onvoldoende beschermt. Door middel van een retrospectieve dataverzameling uit de elektronische patiëntendossiers en het afnemen van vragenlijsten willen we het gebruik, effectiviteit, veiligheid en kosten van de verschillende antilichamen in kaart brengen. Tevens heeft de TURN-COVID studie als doel om een landelijk platform te creëren om ook toekomstige nog niet geregistreerde behandelingen van Covid-19 te evalueren. Deze studie loopt momenteel in samenwerking met het AMC Ziekenhuis.