CELINE Studie – Heropsporing van patiënten met chronische hepatitis C

Nederland heeft een lage prevalentie van het hepatitis C virus (geschat op 0,16%). Eerdere studies hebben aangetoond dat tot 30% van patiënten gediagnosticeerd met het hepatitis C virus in Nederland in de follow-up uit de zorg verdwijnt. Het heropsporen van deze patiëntengroep kan de progressie van leverziekten stoppen. Daarnaast kan de overdracht van het virus en het aantal geïnfecteerde personen kan op deze manier ook verminderd worden.

In 2016 heeft de Gezondheidsraad de minister van VWS geadviseerd om screening op hepatitis B en hepatitis C uit te voeren in 5 risicogroepen. Een van deze risicogroepen zijn eerste generatie migranten uit landen waar de prevalentie van chronische virale hepatitis B of C grote dan 2% is, alsmede asielzoekers uit deze landen. Bij deze laatste groep geldt als voorwaarde dat, net als bij de andere risicogroepen, het aanbod van zorg en behandeling na het vaststellen van de infectie mogelijk is. Andere risicogroepen waarin screening moet worden aangeboden zijn personen die (ooit) injecterende drugs hebben gebruikt, mannen die seks hebben met mannen en sommige groepen medewerkers in de gezondheidszorg.

Het doel van de CELINE Studie (Hepatitis C Elimination in the Netherlands) is dan ook om patiënten met chronische hepatitis C die uit de zorg zijn verdwenen opnieuw op te sporen. Deze patiënten worden opnieuw in de zorg gebracht en behandeld indien ze hiervoor in aanmerking komen. CELINE is een nationaal project met als doel om alle hepatitiscentra van Nederland te includeren. De studie is begonnen in 2018.