RECOVAC – antistof studie

Nierpatiënten zijn kwetsbaar als ze COVID-19 ontwikkelen. Voor deze patiënten is het beschikbaar komen van een werkzaam en veilig vaccin belangrijk. Er worden op dit moment verschillende SARS-CoV-2 vaccins toegepast in het Nederlandse vaccinatieprogramma en de resultaten zijn hoopgevend. In de vaccin-onderzoeken tot nu toe zijn patiënten met chronische nierinsufficiëntie, niertransplantatiepatiënten en dialysepatiënten slechts heel beperkt of niet geïncludeerd. Terwijl juist bij deze patiënten vaccinaties minder effectief kunnen zijn.

In de RECOVAC antistof studie meten we 28 dagen en 6 maanden na de 2e vaccinatie de antistofrespons met behulp van een vingerprik die thuis door de patiënt wordt afgenomen. Daarnaast ontvangen de deelnemers thuis vragenlijsten om de gezondheid over een termijn van twee jaar op te volgen. Zo onderzoeken we in grote groepen patiënten in welke mate de antistofrespons voorspellend is voor bescherming bij een bepaalde afkapwaarde. Ook kunnen we hieruit opmerken hoe lang een antistofrespons aanhoudt. Zo kunnen we bijdragen aan een evidence based totstandkoming van een SARS-CoV-2 vaccinatieprogramma bij hoog-risicopatiënten.