VERDICT Studie – Een studie om het beste behandeldoel te bepalen bij colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa (CU) is een vorm van inflammatoire darmziekte (IBD) en betekent dat een patiënt een ontsteking van de dikke darm en de endeldarm heeft. De symptomen variëren, maar patiënten ervaren doorgaans periodes van bloedverlies bij de ontlasting, buikpijn en diarree.

Het beoordelen of de behandeling van colitis ulcerosa doeltreffend is, hangt natuurlijk af van het behandeldoel dat door de arts en de patiënt afgesproken wordt. Het behandeldoel bepaalt uiteindelijk de duur en de intensiteit van de behandeling. Om dit verder te onderzoeken worden er in de VERDICT Studie drie verschillende behandeldoelen bestudeerd, namelijk:

  1. Remissie van klachten zoals gemeld door de patiënt
  2. Remissie van de ontsteking van de dikke darm zoals beoordeeld door een (video-) endoscopie.
  3. Remissie van de ernst van de ontsteking zoals ze onder de microscoop wordt gezien in kleine weefselstukjes die bij een endoscopie worden genomen, alsook remissie van bio markers (eiwitten die kunnen worden gemeten en die iets vertellen over de ernst van de ziekte).

Door voor elk behandeldoel te vergelijken hoe lang het duurt voordat de ziekte weer gaat opvlammen nadat remissie is bereikt, willen we erachter komen wat het beste behandeldoel en de beste behandelduur is.

Dit onderzoek is opgezet door Alimentiv en wordt uitgevoerd onder leiding van het Amsterdam UMC. De verwachting is dat er in Nederland 38 proefpersonen zullen meedoen. Deelnemers zullen ongeveer 24 maanden lang gevolgd worden en gedurende de bezoeken aan het ziekenhuis zullen onder andere bloedafnames worden gedaan, ontlastingsmonsters worden verzameld, zal het studiedagboek en de vragenlijsten samen worden doorgenomen en wordt er eventueel een endoscopie/biopsie uitgevoerd.