Afstudeeronderzoek – Mogelijkheden voor digitalisatie in de patiëntreis

Patiënten willen doorgaans steeds meer invloed hebben op hun behandeling en, in overleg met hun zorgverlener(s), beslissingen daarover nemen. Diverse onderzoeken bevestigen dat patiëntgerichte zorg erg belangrijk is voor de patiënt en ervoor kan zorgen dat patiënten zich beter houden aan het behandelplan. Patiëntgerichte zorg is zorg waarbij de voorkeuren, waarden en behoeften van de patiënt worden gerespecteerd en mee worden genomen in de klinische besluitvorming.

In samenwerking met Tilburg University heeft masterstudent Supply Chain Management Frederik Dibbets een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Het onderzoek heeft als doel om digitale alternatieven te vinden voor de contactpunten tussen de patiënt en het ziekenhuis tijdens de patiëntreis, zodat deze reis patiëntgerichter kan worden gemaakt. Om dit te bestuderen heeft Frederik Dibbets bij acht patiënten, die een chronische ziekte hebben, uitgebreide interviews afgenomen (onder andere patiënten met diabetes, hiv en nierfalen).

De resultaten hiervan laten zien dat de patientreis van patiënten met een chronische ziekte niet lineair maar juist een continue cyclus is. Dit betekent dat de patientreis geen duidelijk eindpunt heeft, omdat deze patiënten vaak hun levenlang behandeld worden. Tijdens deze continue cyclus zijn er meerdere contactpunten waar digitale alternatieven voor geboden kunnen worden om betere zorg te verlenen. Zo blijkt uit de interviews dat patiënten open staan voor digitaal inchecken voorafgaand aan een fysieke afspraak, na verloop van tijd positief aankijken tegen een digitale videoafspraak in plaats van een belafspraak of fysieke afspraak en dat patiënten meer en meer waarde hechten aan digitaal inzicht in de eigen medische gegevens (MijnCatharina omgeving). Op deze manier zijn de patiënten beter voorbereid en kunnen zij gerichter mee beslissen tijdens de consulten met de behandeld arts.

Deze masterthesis, die onlangs met succes is verdedigt door Frederik Dibbets, laat zien dat door middel van digitale alternatieven de zorg geoptimaliseerd kan worden. Chronische zieke patiënten geven zelf aan dat wanneer ze vertrouwd zijn met hun behandeld arts zij open staan voor digitale alternatieven voor een fysiek spreekuur. Ook blijkt dat de MijnCatharina omgeving (waar het digitale medische dossier in te zien is) nog niet bij iedere patiënt (goed) bekend is, terwijl er wel wordt aangeven dat er meer en meer behoefte is aan digitaal inzicht ter ondersteuning van de klinische besluitvorming.