AuspiCiOus studie – Onderzoek naar de behandeling van patiënten met maag-/slokdarmkanker met chemotherapie en immunotherapie op basis van een niet werkend DNA-herstel mechanisme in de tumorcellen.

Chemotherapie met celdodende middelen vormt nog steeds de hoeksteen van de behandeling van slokdarmkanker en maagkanker. Uit eerder onderzoek is gebleken dat immuuntherapie ook werkzaam kan zijn bij sommige patiënten, vooral wanneer de tumoren zich kenmerken door specifieke eigenschappen. Een niet werkend DNA-herstel mechanisme, ook wel mismatch reparatie deficiëntie (dMMR) genoemd, is daar een van. Immuuntherapie werkt goed op patiënten met een MMR deficiënte tumor. Tijdens de screening bepalen we de MMR status van de tumor om te bepalen of een patiënt mee kan doen aan het behandeldeel binnen deze studie.

Naast het bepalen van de MMR status van de tumor, worden patiënten gevraagd deel te nemen aan het POCOP project. Het doel van het POCOP project is om van zoveel mogelijk patiënten met slokdarm- en maagkanker gegevens te verzamelen en onderzoek te doen naar het beloop van de ziekte. Op deze manier hopen we beter inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op de uitkomst van de behandeling en kwaliteit van leven. Deelname aan de POCOP studie is een verplicht onderdeel als de patiënt behandeld wordt in het kader van de AuspiCiOus studie.

Het uiteindelijke doel van de AuspiCiOus studie is te onderzoeken wat het effect is van een behandeling met twee chemokuren gevolgd door de immuuntherapie.