BETER studie – Het verminderen van morbiditeit en mortaliteit door langetermijneffecten bij lymfoom-overlevers.

‘BETER’ staat voor ‘Betere zorg na hodgkinlymfoom: Evaluatie van en screening op lange Termijn Effecten van chemotherapie en Radiotherapie’. De nazorg is gericht op langetermijneffecten van de lymfoombehandeling. Het Catharina ziekenhuis neemt met de BETER studie deel aan een groot multicenter onderzoek naar de langetermijneffecten van de behandeling van een Hodgkin lymfoom. Het onderzoek richt zich op een mogelijke relatie tussen de gegeven behandeling (radiotherapie en/of chemotherapie) en het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen. Alle patiënten die van 1965 tot 2008 in de deelnemende ziekenhuizen behandeld zijn voor een Hodgkin lymfoom, worden in deze studie opgenomen.

Door behandeling met chemotherapie, radiotherapie of combinaties daarvan is de 5-jaarsoverleving na hodgkinlymfoom tegenwoordig meer dan 80%. Veel hodgkinlymfoom-overlevers ervaren echter langetermijneffecten van hun behandeling, zoals nieuwe maligniteiten en hart- en vaatziekten. Hierdoor blijft hun levensverwachting en de ervaren kwaliteit van leven achter bij die van gezonde leeftijdsgenoten.

Om de mogelijke relatie tussen de behandeling van hodgkinlymfoom en cardiovasculaire aandoeningen uitgebreider te analyseren willen we diverse gegevens uit de medische dossiers van lymfoom-overlevers bestuderen. Met deze informatie willen we ervoor zorgen dat patiënten langer en in goede gezondheid, overleven, na de behandeling.