HOVON 902 DLBCL studie – Ontwikkeling van een bloedtest bij patiënten met lymfeklierkanker die de reactie op chemotherapie het beste kan aantonen.

Patiënten met lymfeklierkanker worden doorgaans behandeld met 6 kuren chemotherapie. Deze behandeling kan tot genezing leiden maar dit is helaas niet altijd het geval. Het is op voorhand niet goed te voorspellen wie met de behandeling zal genezen. Specifieke kenmerken van de lymfoomcellen kunnen een rol spelen. We zijn daarom op zoek naar betere manieren om de patiënten die niet goed reageren al te herkennen tijdens de behandeling. Tegenwoordig is het mogelijk om in het bloed kleine stukjes DNA van lymfeklierkanker aan te tonen. Hiervoor zijn op dit moment verschillende testen beschikbaar, maar deze zijn nog niet goed genoeg om te gebruiken in de praktijk. We weten nog niet welke techniek het beste is. In Nederland worden deze technieken op dit moment in verschillende laboratoria geoptimaliseerd.

Deze studie is opgezet door de stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) en in deze studie zullen de verschillende technieken met elkaar vergeleken worden. Als er uiteindelijk een goede techniek beschikbaar komt, zou het mogelijk zijn om patiënten die niet goed reageren op de behandeling en patiënten bij wie de ziekte terugkomt, sneller te herkennen. Voor deze patiënten kan dan in de toekomst een behandeling ontwikkeld worden, die beter op hen toegespitst is. Wanneer patiënten deelnemen zal op 11 verschillende momenten (voor, tijdens en na de chemokuren) 6 buisjes bloed worden verzameld. Het doel hiervan is om uit te zoeken of het mogelijk is om in het bloed van patiënten met lymfeklierkanker het verloop van de ziekte te volgen.