INTERACT studie – Chemotherapie in de buikholte en de bloedbaan voor buikvliesuitzaaiingen van dikke darmkanker.

De huidige standaard behandeling voor buikvliesuitzaaiingen van dikke darmkanker (peritonitis carcinomatosa) is een CRS-HIPEC-procedure. Deze procedure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de zogenaamde cytoreductieve chirurgie (CRS), waarbij alle zichtbare tumoren worden verwijderd. Het tweede deel van de operatie is een buikspoeling met verwarmde chemotherapie (Hypertherme intraperitoneale chemotherapie: HIPEC). Bij patiënten met beperkte tumoren in de buik is deze behandeling zinvol en kan het zorgen voor genezing.

Het doel van deze studie is te onderzoeken of het toevoegen van chemotherapie in de buikholte aan chemotherapie via de bloedbaan veilig is en in welke dosis dit door patiënten verdragen kan worden. Hoe hoger de dosis, hoe groter de kans dat tumorcellen sterven. Echter, de bijwerkingen van de chemotherapie treden ook vaker op als de dosis hoger wordt. Daarom maken we in deze studie gebruik van een opbouwend doseringsschema voor de chemotherapie in de buikholte. Deze chemotherapie zal toegediend worden via een speciale toegangspoort in de buikholte, die geplaatst zal worden tijdens een kijkoperatie. Deze toegangspoort bestaat uit 2 delen; het kastje (reservoir) met daaraan vast een flexibel slangetje (katheter) in de buikholte. Deze toegangspoort zit onder de huid en zal gedurende de hele studie blijven zitten. De proefpersonen krijgen maximaal 12 kuren met het middel irinotecan toegediend. Toediening van de kuren chemotherapie vindt elke 2 weken plaats.

Aansluitend aan deze studie zal er een grootschaliger onderzoek volgen waarbij bij grotere aantallen patiënten de werkzaamheid van deze behandeling vastgesteld wordt.