CLIPPER studie – Clip plaatsing na een endomucosale resectie in het colon

Om grote vlakke poliepen in de dikke darm te laten verwijderen moet een patiënt meerdere operaties ondergaan. Dit komt omdat het verwijderen van zo’n grote vlakke poliep meer risico’s heeft dan bij andere poliepen. Ook kunnen er complicaties optreden na de behandeling. Meestal gaat het dan om een verlate nabloeding als de patiënt weer thuis is, waardoor deze terug moet komen naar het ziekenhuis om geholpen te worden.

Bij een EMR (poliepverwijdering) ontstaat een beschadiging van de darmwand. 6-10% van de mensen kunnen hierdoor een nabloeding krijgen als ze weer thuis zijn na het onderzoek. In deze studie kijken wij bij 356 mensen of we het risico op zo’n nabloeding voor de patiënt kunnen verlagen van 10% naar 2%. Hiervoor nieten we de wond die achterblijft dicht met ‘clips’. Dit doen we bij de helft van de deelnemers. De andere helft krijgt de standaard behandeling, zonder het dichtnieten met behulp van de clips. Na 6 maanden zullen de proefpersonen opnieuw een darmonderzoek krijgen om te zien of de poliep echt weg is. Ook bekijken we dan het litteken in de darm en nemen we een biopt om te controleren onder de microscoop. Als clippen werkt om nabloedingen te voorkomen, kunnen we hiermee de behandeling veiliger en goedkoper maken voor patiënten.

Dit onderzoek is opgezet door het Radboud UMC in Nijmegen en wordt uitgevoerd door maag-, darm-, leverartsen in 18 verschillende Nederlandse ziekenhuizen waaronder het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.