CONCOVID studie – Een studie naar het nut van plasma ter behandeling van een infectie door het coronavirus (SARS-CoV-2)

De behandeling van het coronavirus(SARS-CoV-2) in het begin van de coronapandemie (Q1 2020) bestaat uit ondersteunende maatregelen, zoals het toedienen van zuurstof. De patiënten die matig tot ernstig ziek zijn worden op een verpleegafdeling of een intensive care afdeling verzorgd. Ondanks de meest optimale zorg, overlijden nog steeds 20% van alle patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis. Momenteel is er nog geen standaard bewezen behandeling voor een infectie met het coronavirus.

Het doel van deze studie is het om uit te zoeken of het toedienen van antistoffen uit plasma van patiënten die genezen zijn van een corona infectie tot een sneller herstel leidt bij patiënt met een ernstige corona infectie. Antistoffen zijn eiwitten die ons immuunsysteem aanmaakt als ons immuunsystemen een virus of bacterie tegenkomt. Deze eiwitten worden dat door het lichaam gebruikt om het virus of de bacterie te bestrijden. De eiwitten bevinden zich in het bloed (plasma). In deze studie willen we plasma afnemen van mensen die een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt om vervolgens dit plasma toe te dienen aan patiënten die nog niet hersteld zijn van het virus. Het onderzoek zal maximaal 60 dagen duren, maar kan ook korter duren afhankelijk van de hersteltijd van de proefpersoon.

In deze studie worden de proefpersonen verdeeld in 2 groepen. De eerste groep krijgt de standaardbehandeling bij een corona infectie. De andere groep krijgt het plasma toegediend van patiënten die al een infectie hebben doorgemaakt. Dit plasma zal eenmalig via een infuus worden toegediend. Tijdens de studie zal onder andere gekeken worden naar hoe lang een proefpersoon opgenomen is geweest in het ziekenhuis en of deze de infectie overleefd.