CONTINUITY Studie – Een onderzoek naar het voortzetten van natriumzirkoniumcyclosilicaat (SZC) na ontslag bij patiënten met chronische nierziekte behandeld voor hyperkaliëmie

Natriumzirkoniumcyclosilicaat (SZC) wordt gebruikt voor de behandeling van hyperkaliëmie. Het werkt door kalium in het maagdarmkanaal te binden en dit uit de ontlasting te verwijderen. In deze studie willen we een groep patiënten die SZC gebruikt vergelijken met een groep patiënten die geen SZC krijgt en die behandeld wordt met standaardzorg. Op deze manier willen we meer inzicht krijgen in de veiligheid en werkzaamheid bij het zo normaal mogelijk houden van de kaliumspiegels in het bloed bij patiënten met chronische nierziekte die uit het ziekenhuis zijn ontslagen na behandeling voor hyperkaliëmie.

Hoge kaliumspiegels in het bloed (hyperkaliëmie) kunnen mogelijk het leven van een patiënt bedreigen. Het is een ziekte die meestal wordt veroorzaakt door nierfalen. Deze leidt tot een verminderde uitscheiding van kalium. Het is daarom van belang om langdurig en continu te worden behandeld om herhaling te voorkomen. De standaardbehandeling, tot nu toe, is het elimineren van factoren die hoge kaliumspiegels in het bloed veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een dieet of het gebruik van geneesmiddelen gebruiken die de kaliumspiegel beïnvloeden.

Door middel van deze studie willen we de kaliumspiegels in het bloed bij patiënten met chronische nierziekte beter begrijpen en behandelen. Voor dit onderzoek zijn 344 proefpersonen uit verschillende landen nodig. In Nederland zullen er naar verwachting 50 personen meedoen.