Covid-19 IBD studie – COVID-19 infecties bij patiënten met Inflammatory Bowel Disease (IBD)

Inflammatoire darmziekten (IBD), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, zijn chronische aandoeningen van het maagdarmkanaal die worden gekenmerkt door onder andere buikpijn en diarree. Dit is waarschijnlijk het resultaat van een overactieve mucosale immuunrespons. Veel patiënten gebruiken daarom immuun modificerende medicijnen die gepaard gaan met verhoogde infectierisico’s.

Het werkelijke risico op COVID-19-infectie bij IBD patiënten is momenteel onbekend, evenals de klinische kenmerken en het ziekteverloop. Daarom willen we met deze studie een cohort vaststellen van IBD patiënten met een Covid-19 infectie zodat we de klinische presentatie, het ziekteverloop, de uitkomst en andere kenmerken in kaart kunnen brengen.