COVID onderzoek CZ-VGZ – Retrospectief onderzoek naar risicofactoren uit medicatiegeschiedenis op een ernstig verloop van Covid-19

Vanaf het begin van de Covid-19-pandemie (Q1 2020) is er discussie over enerzijds een mogelijk verhoogd risico op een ernstiger verloop van een Covid-19 infectie als gevolg van het gebruik van angiotensin converting enzyme (ACE)remmers en anderzijds een mogelijk gunstig effect bij longontsteking. Er leek door het gebruik van ACE-remmers een verhoogd risico op een ernstiger verloop van een Covid-19-infectie te bestaan. Of ACE-remmers invloed hebben op het beloop van de ziekte is in deze studie onderzocht met behulp van declaratie gegevens afkomstig van zorgverzekeraars.

Daarnaast is uit recent Nederlands onderzoek gebleken dat een ernstig en gecompliceerd verlopende Covid-19 infectie gepaard gaat met trombo-embolieën. Daarom is antistolling opgenomen in de behandelprotocollen voor een (ernstige) Covid-19 infectie. Verondersteld kan worden dat patiënten die voorafgaand aan een Covid-19 infectie al antistolling gebruiken een gunstiger verloop hebben van een Covid-19 infectie. Ook hiervoor kunnen de declaratiegegevens van zorgverzekeraars meer duidelijkheid geven over de rol van antitrombotica. Daarnaast willen door middel van de analyse van de declaratiegegevens ook nagaan of het gebruik van immunomodulatoren invloed heeft op het beloop van Covid-19 infectie (waardoor ziekenhuisopname).

In Nederland heeft het zwaartepunt van de Covid-19-epidemie aanvankelijk in Zuid-Nederland gelegen: ruim een derde van alle ziekenhuisopnames was in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In deze provincies hebben CZ en VGZ samen een marktaandeel van meer dan 85%. Dat betekent dat van 85% van de in het ziekenhuis opgenomen Covid-19 patiënten, maar ook van 85% van de niet-zieke populatie recente declaratiegegevens bekend zijn. Dit betreft met name ook informatie over medicatievoorschriften in de 1e of 2e lijn. Beide zorgverzekeraars zullen hun eigen declaratiedata vanaf de periode van september 2019 tot heden gebruiken om geneesmiddelen in beeld te brengen die mogelijk (een gunstige) invloed kunnen hebben op het beloop van Covid-19.

De studie is inmiddels afgerond en er wordt gewerkt aan een publicatie.