PBH-MASTER studie – Onderzoek naar het resultaat van behandeling met medicatie en/of chirurgie van hypoglycemieën na bariatrische operaties.

Ernstig overgewicht (morbide obesitas) is een wereldwijd groeiend probleem, waarvoor bariatrische chirurgie vaak de enige therapie is die leidt tot permanent gewichtsverlies. Onder bariatrische chirurgie worden alle operaties verstaan die tot doel hebben om het gewicht te verminderen. Zo’n ingreep heeft tevens een zeer positief effect op een aantal aan overgewicht gerelateerde gezondheidsklachten (zoals diabetes). Ondanks dat bariatrische chirurgie een zeer effectieve oplossing is voor morbide obesitas, kan het ook nadelen hebben. Voorbeelden hiervan zijn maagzweren, nierstenen, darmproblemen (omdat bepaalde voedingsmiddelen niet meer kunnen worden gegeten) en er is kans op hypoglykemie.

Hypoglykemie, ook wel ‘hypo’, staat voor een te laag bloedglucosegehalte. Dit komt meestal door een late dumping. Dumping houdt in dat er klachten ontstaan doordat voeding sneller de darm instroomt na een maagverkleiningsoperatie. Het is niet bekend welke behandeling voor hypoglykemie na bariatrische chirurgie het beste werkt. De meeste internisten, die ervaring hebben met dit probleem, werken met een stappenplan. De eerste stap hierbij is dieetadvies. Bij onvoldoende effect van het dieetadvies wordt gestart met medicijnen zoals acarbose, diazoxide, octreotide en soms liraglutide. Daarbij moet de kans op werking afgewogen worden tegen de eventuele bijwerkingen of ongemakken, zoals onder andere injecties. Er is voor elk medicijn maar zeer beperkt onderzoek gedaan in kleine groepen patiënten. Ditzelfde geldt voor operaties die gedaan worden voor patiënten met hypoglykemie.

Het doel van de PHB-MASTER studie is dan ook om uit te zoeken of de huidige behandeling met medicijnen zoals deze nu wordt gebruikt voldoende succesvol is. Daarom willen wij, door middel van diverse vragenlijsten, gegevens verzamelen van de behandeling met deze medicijnen en/of operatie bij patiënten. Samen met het Medisch Centrum Leeuwarden en het UMCG zullen wij deze studie uitvoeren.