SHOUT studie –  Implementatie en evaluatie van gezamenlijke besluitvorming, ondersteund door uitkomstinformatie, ten aanzien van keuzes in behandelmodaliteit in vergevorderd nierfalen.

Uitkomsten van zorg en ervaringen van andere patiënten in een vergelijkbare situatie kunnen patiënten helpen bij het maken van een beslissing. Welke behandeling is het meest effectief? Hoe is het gesteld met het welbevinden van de patiënt? Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks leven qua pijn, op emotioneel vlak, op het werk of in een relatie? In de SHOUT studie wordt nagegaan of door het aanbieden van deze informatie een patiënt beter in staat is om mee te beslissen over zijn eigen zorg. Verder wordt ook onderzocht of dit leidt tot meer tevreden patiënten en of dit een invloed heeft op het keuzeproces.

Het doel van dit onderzoek is dan ook om na te gaan hoe de patiënt de informatievoorziening en begeleiding rondom de behandelkeuze voor nierfalen heeft ervaren en welke invloed dit heeft op het welbevinden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Santeon in het kader van het programma Experiment Uitkomstindicatoren, en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.