ARGOS studie – Het gebruik van een computer systeem om de maag-darm-lever arts te helpen om afwijkingen in de Barrett slokdarm beter te kunnen herkennen.

Een Barrett slokdarm geeft een licht verhoogd risico op het krijgen van slokdarmkanker. Slokdarmkanker ontstaat niet in één keer, maar stapsgewijs. In een Barrettslokdarm kunnen (licht) onrustige cellen ontstaan. Om onrustige cellen of vroege vormen van slokdarmkanker op te sporen, worden patiënten met een Barrett slokdarm regelmatig endoscopisch gecontroleerd. Hierbij wordt de Barrett slokdarm van binnen bekeken met behulp van een endoscoop. Tevens worden er kleine stukjes weefsel (biopten) genomen, die onder de microscoop worden onderzocht op de aanwezigheid van onrustige cellen of vroege vormen van slokdarmkanker. Nieuwe technieken kunnen mogelijk helpen onrustige cellen op te sporen.

Met behulp van de ARGOS studie willen we de toegevoegde waarde bestuderen van ‘computer aided detection’ technieken, waarin een algoritme wordt getraind om te helpen in de diagnostiek van ziekten. In het bijzonder willen we onderzoeken of zo’n algoritme de maag-darm-leverarts kan helpen om tijdens de endoscopie onrustige cellen of vroege vormen van slokdarmkanker te herkennen. Afwijkingen zouden hiermee eerder ontdekt kunnen worden.

Wanneer patiënten met een Barrett slokdarm meedoen aan deze studie wordt de slokdarm en het slijmvlies nauwkeurig bekeken met standaard wit licht endoscopie. Vervolgens worden enkele video’s en foto’s gemaakt van de slokdarm, die direct door het algoritme worden geanalyseerd om te kijken of er afwijkingen te zien zijn. Indien er een afwijking wordt gevonden door het algoritme, wordt dit gebied nauwkeuriger bekeken door de endoscopist en zal zo nodig een biopt worden genomen.