AXIOMA studie – Het gebruik van de Hot AXIOS metalen stent voor de behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose

De behandeling van een acute pancreatitisontsteking bestaat uit vocht, pijnstilling en het optimaliseren van de intake van voeding. Bij een klein deel van de patiënten verloopt deze ontsteking ernstig en zal een deel van de pancreas afsterven. Dit afgestorven weefsel wordt necrose genoemd, wat een bron is voor een bacteriële infectie. Als deze infectie optreedt, moet er een drain geplaatst worden of een ingreep plaatsvinden om het afgestorven deel van de alvleesklier te verwijderen.

Wanneer het afgestorven alvleesklierweefsel zich vlakbij de maag bevindt, kan via de maag een stent geplaatst worden. Er wordt dan endoscopisch een klein gaatje gemaakt in de maag. Door dit gaatje wordt een drain geplaatst. Ongeveer één derde van de patiënten knapt op na het plaatsen van de drain. Maar bij twee derde van de patiënten is ook een buikoperatie of endoscopische ingreep nodig om het afgestorven weefsel te verwijderen. Deze ingrepen zijn risicovol. Dit onderzoek zal bestuderen of de drainage van het afgestorven weefsel via de maag verbeterd kan worden door het endoscopisch plaatsen van een metalen stent met een grote diameter, de Hot AXIOS-stent. Ook zal onderzocht worden of het gebruik van de Hot AXIOS-stent het aantal buikoperaties en/of endoscopische ingrepen om pancreasnecrose te verwijderen kan verminderen. De stent zal ongeveer 6 weken na de plaatsing verwijderd worden. Voordat de stent wordt verwijderd zal er een MRI-scan worden gemaakt, die na 6 maanden een tweede keer wordt gemaakt. Na 3 en 6 maanden krijgen deelnemers een controleafspraak op de polikliniek. Dan wordt de functie van de alvleesklier in het bloed en in de ontlasting getest en zullen er vragenlijsten met betrekking tot het algemene welbevinden worden afgenomen.

Dit onderzoek is opgezet door het AMC in samenwerking met de Pancreatitis Werkgroep Nederland en verschillende ziekenhuizen die verbonden zijn met de Pancreatitis Werkgroep Nederland, waaronder het Catharina Ziekenhuis, voeren dit onderzoek uit.