BLAST studie – Blue light imaging gebaseerde adenoom controle strategie

Deze studie heeft als doel om te beoordelen of het gebruik van blue light imaging (BLI) tijdens een darmonderzoek kan helpen om kleine poliepen beter te identificeren en te karakteriseren. Darmkanker is de op één na meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Darmkanker ontwikkelt zich door kleine weefselophopingen (poliepen) in de darm. Vroege herkenning en het verwijderen van deze poliepen zorgt ervoor dat deze zich niet verder kunnen ontwikkelen tot darmkanker.

Echter, niet alle poliepen ontwikkelen zich uiteindelijk tot darmkanker. Sommige poliepen zijn ‘normaal’, deze blijven goedaardig en hoeven daarom ook niet verwijderd te worden. Vandaar dat het belangrijk is om te weten welke poliepen wél verwijderd moeten worden en welke poliepen níet. Eén van de manieren om deze inschatting te maken is om beter naar de poliepen te kijken. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de nieuwe technologie BLI.

Met BLI kunnen artsen poliepen beter bekijken en beoordelen. Wanneer de MDL-arts tijdens het darmonderzoek met de camera een kleine poliep ziet, zullen er een aantal foto’s van de poliep genomen worden met het blauwe licht. Ook wordt een korte video van 20 seconden gemaakt. De poliep zal vervolgens verwijderd worden en naar de patholoog voor weefselonderzoek worden opgestuurd. Wij gaan ervan uit dat de informatie die ingewonnen wordt met deze studie gebruikt kan worden om de kwaliteit van darmkankerzorg in de toekomst te verbeteren.