COMBO studie – Implementatie studie van een evidence-based behandelingsprotocol voor patiënten met chronische pancreatitis.

In Nederland krijgen ongeveer 1500 mensen per jaar chronische alvleesklierontsteking. De behandeling van chronische alvleesklierontsteking is gericht op het verlichten van symptomen en het voorkomen van meer schade aan de alvleesklier. Een kernsymptoom van chronische alvleesklierontsteking is pijn. Hier gaat dan ook de meeste aandacht naartoe in de behandeling. Chronische alvleesklierontsteking is een complex ziektebeeld en medische specialisten zijn zich nog te weinig bewust van de gevolgen die dit kan hebben. Door het gebrek aan een nationale richtlijn wordt er momenteel in Nederland geen eenduidig beleid gevoerd in de behandeling van patiënten met chronische alvleesklierontsteking. De COMBO-studie heeft als doel de zorg voor patiënten met chronische alvleesklierontsteking in Nederland te standaardiseren en te optimaliseren conform de aanbevelingen van de Europese richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van chronische alvleesklierontsteking.

In 2017 is er een Europese richtlijn opgesteld met daarin diverse aanbevelingen waar artsen in de diagnostiek en behandeling van chronische pancreatitis patiënten minstens aan behoren te voldoen. Deze richtlijn biedt handvaten voor de dagelijkse praktijk. Algemeen bekend is dat patiënten met chronische alvleesklierontsteking een beduidend lagere kwaliteit van leven ervaren dan patiënten met andere chronische ziektebeelden. Het vermoeden bestaat dat er momenteel een grote praktijkvariatie bestaat in de diagnostiek en behandeling van deze patiënten in Nederland. Patiënten komen hierdoor mogelijk tekort in hun huidige behandeling. Middels deze studie willen we daarom het huidige niveau van de zorg voor patiënten met chronische alvleesklierontsteking in kaart brengen en de domeinen identificeren waar ruimte bestaat voor verbetering. Waar nodig, zullen we veranderingen in de zorg gaan doorvoeren, met het doel dat de toegepaste zorg voor iedere chronische pancreatitis patiënt hetzelfde en conform de Europese richtlijn zal zijn.

Wanneer patiënten besluiten mee te doen aan deze studie, die in samenwerking met de Pancreatitis Werkgroep Nederland in verschillende ziekenhuizen wordt uitgevoerd, zullen zij meerdere vragenlijsten moeten invullen. Op basis van deze input willen wij de behandeling voor deze patiëntengroep optimaliseren.