COMET studie – Kunstmatige intelligentie bij darmpoliepen

Kunstmatige intelligentie biedt vele kansen voor toepassingen in de gezondheidszorg. Kunstmatige intelligentie, is het vermogen waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen kunnen oplossen. Deze computers lossen problemen op door gebruik te maken van patroonherkenning en algoritmes.

In een reeds voltooide wetenschappelijke studie is er in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een computer algoritme ontwikkeld op basis van kunstmatige intelligentie met als doel het onderscheiden van de verschillende typen darmpoliepen. Daarnaast heeft het bedrijf Fujifilm (Fujifilm® Corporation, Tokyo, Japan) eenzelfde systeem ontwikkeld dat naast het onderscheiden van de verschillende typen darmpoliepen ook kijkt naar het herkennen van darmpoliepen.

Het doel van de COMET Studie is het bestuderen van de effectiviteit en het onderling vergelijken van beide systemen in de klinische praktijk. Hiertoe worden afbeeldingen gemaakt van het darmweefsel en eventuele darmpoliepen die tijdens een darmonderzoek gevonden worden. Beide computer algoritmes analyseren dit beeldmateriaal onafhankelijk van elkaar en geven respectievelijk aan of het gaat om gezond darmweefsel of poliepweefsel, en in het geval van poliepweefsel of het gaat om goedaardig poliepweefsel of een voorloper van kwaadaardig poliepweefsel.