COVIH BOOST vervolgstudie – SARS-CoV2 Vaccination in people living with HIV

In de COVIH studie, waaraan ook door de Maatschap IG-MDL is deelgenomen, is bij mensen met hiv gemeten of ze na de vaccinatie tegen Covid-19 evenveel antilichamen aanmaken als mensen zonder hiv. Met behulp van deze vervolgstudie, en in samenwerking met de Stichting HIV Monitoring, analyseren wij de duur van de antistof respons en de incidentie van nieuwe corona infecties bij mensen met hiv.

Deelnemers aan de COVIH studie die minder dan gemiddeld of geen antistoffen in het bloed hadden na gevaccineerd te zijn tegen het Covid-19 virus hebben volgen wij verder op in de COVIH BOOST studie. Deze proefpersonen zijn ongeveer 16 weken na hun laatste vaccinatie opnieuw gevaccineerd met het Moderna vaccin. Er is hen ook gevraagd om een week lang een dagboek bij te houden, om eventuele bijwerkingen van de vaccinatie in kaart te brengen.

Momenteel wordt de data van deze deelnemers geanalyseerd en kunnen we nog niet met zekerheid zeggen of een derde vaccinatie bij mensen met hiv nuttig is, wanneer er eerder sprake is geweest van weinig of geen antistoffen in het bloed.