CTinBVO studie – Het rendement van CT-colonografie in het Nederlandse bevolkingsonderzoek darmkanker

Met jaarlijks circa 15.000 patiënten met darmkanker is dit een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Veel aandacht wordt daarom besteed aan het identificeren van mensen die een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van darmkanker, onder andere door middel van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. Het landelijk bevolkingsonderzoek is gestart in 2014 en wordt gecoördineerd door het RIVM. Alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar ontvangen elke 2 jaar een uitnodiging om deel te nemen.

Wanneer de uitslag van de ontlastingstest positief is worden mensen doorgaans doorverwezen voor een colonoscopie. Een colonoscopie kan niet altijd worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door medicatiegebruik, comorbiditeiten of de voorkeur van de patiënt zelf. Een alternatief is dan de CT-colonografie. Hierbij wordt geen camera gebruikt, maar door middel van een scanner worden er dwarsdoorsneden van de dikke darm in beeld gebracht. Deze beelden worden daarna, door een computerprogramma, samengevoegd tot een driedimensionale opname.

Middels een retrospectieve dataverzameling willen wij het rendement van het gebruik van de CT-colonografie in kaart brengen. Diverse aspecten zullen worden geëvalueerd, zoals complicaties, onbedoelde extra colon bevindingen en de noodzaak van een extra colonoscopie of chirurgie na een CT-colonografie.