DN-PEC studie – Lange termijn follow-up na EMR voor grote platte colonpoliepen

Het doel van deze studie is om een landelijk prospectief cohort te creëren waarin wij de gegevens over de gevolgen van EMR in de dikke darm verzamelen. Momenteel ontbreken de gegevens over deze gevolgen, in termen van onder andere vertraagde bloedingen en recidieven. Het doel is dus om de EMR behandeling, inclusief de bijwerkingen, op de lange termijn in kaart te brengen. Dit doen we door alle gegevens met betrekking tot de behandeling te verzamelen tijdens de EMR en twee controle darmonderzoeken. Hierbij kijken we onder andere naar gegevens over de poliep, complicaties en de werkzaamheid van de behandeling.

Sinds 2014 is er in Nederland een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Wanneer deelnemers hierbij positief testen, worden zij verder onderzocht via een colonoscopie. Als er tijdens deze colonoscopie colonadenomen worden gevonden zullen deze, voordat ze kunnen uitgroeien tot carcinomen, worden verwijderd. De meest gebruikte techniek hiervoor is endoscopisch mucosale resectie (EMR).

Momenteel is er geen eenduidig beeld met betrekking tot bijwerkingen van EMR in Nederland. Middels deze studie focussen wij ons op complicaties zoals vertraagde bloedingen, perforaties, de incidentie van het post poliepectomie syndroom en bij hoeveel patiënten recidieven wordt geconstateerd.