FOC BE studie – Angst voor (terugkeer van) kanker bij patiënten met een Barrett-slokdarm die endoscopisch behandeld zijn.

Als de diagnose (voorstadium van) kanker wordt vastgesteld, kan dit het leven ingrijpend verstoren. Door de ziekte en behandeling(en) kunnen patiënten te maken krijgen met situaties waarmee ze misschien geen raad weten, ook wanneer de behandeling al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden. De ziekte kan op vele gebieden in het leven gevolgen hebben. Naast de lichamelijke klachten kan de ziekte ook mentaal belastend zijn. Verschillende emoties zoals verdriet, angst, boosheid, somberheid en onzekerheid over de toekomst kunnen elkaar afwisselen. Veel van bovenstaande reacties op de ziekte zijn vanzelfsprekend, maar dat betekent niet dat ze onbesproken hoeven te blijven.

Het doel van dit onderzoek is vaststellen of angst voor (terugkeer van) kanker een probleem is bij patiënten die endoscopisch behandeld zijn vanwege een voorstadium (onrustige cellen) of vroege vorm van slokdarmkanker. Eerder uitgevoerd (kleinschalig) onderzoek liet zien dat met name angst voor terugkeer van kanker een probleem kan zijn bij patiënten die een endoscopische behandeling hebben ondergaan. Dit kan de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Daarom willen we niet alleen vaststellen of angst een probleem kan zijn, maar willen wij ook inzicht krijgen in het verloop van deze angst na de endoscopische behandelingen. Op deze manier willen wij de zorg op dit vlak verbeteren.

Dit onderzoek, waarbij patiënten 3 vragenlijsten invullen, is opgezet vanuit het St. Antonius ziekenhuis en wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de endoscopische behandelingen van een Barrett-slokdarm.