MEND-It studie – Inductie chemotherapie voor lokaal voortgeschreden endeldarmkanker

In deze studie wordt het effect van een nieuwe behandeling voor lokaal voortgeschreden endeldarmkanker onderzocht. Lokaal voortgeschreden endeldarmkanker is een type endeldarmkanker met ongunstige eigenschappen. Deze ongunstige eigenschappen zorgen ervoor dat de endeldarmkanker moeilijk te verwijderen is en dat de kans dat de ziekte terug komt groter is dan bij tumoren zonder deze ongunstige eigenschappen.

Momenteel bestaat de standaard behandeling voor patiënten met lokaal voortgeschreden endeldarmkanker uit een voorbehandeling met bestraling in combinatie met chemotherapie tabletten (chemoradiotherapie), gevolgd door een operatie met of zonder bestraling tijdens de operatie. Ondanks deze behandeling is er een kans dat de ziekte weer terugkeert of uitbreidt naar andere organen. De artsen en onderzoekers van deze studie denken dat het toevoegen van chemotherapie via het infuus aan de voorbehandeling (inductie chemotherapie) ervoor kan zorgen dat de tumor bij meer patiënten kleiner wordt en eenvoudiger in zijn geheel verwijderd kan worden tijdens de operatie. Hierdoor denken we dat de kans op het terugkeren van de ziekte of het uitbreiden van de ziekte naar andere organen minder groot wordt. Met deze studie willen wij onderzoeken of dit ook echt zo is.

Deze studie wordt uitgevoerd in het Catharina Ziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Antoni van Leeuwenhoek, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Maastricht Universitair Medisch Centrum en het Radboud Universitair Medisch Centrum. Voor dit onderzoek zijn in totaal 128 patiënten nodig.