Microbioom Mamma studie – De rol van darmbacteriën bij de behandeling van borstkanker

Veel borstkankerpatiënten krijgen chemotherapie om de kans dat de borstkanker in het operatiegebied of als uitzaaiing op afstand terugkomt te verkleinen. Sommige patiënten krijgen chemotherapie vóór de operatie om zo ook de tumor kleiner te maken, zodat de tumor beter te opereren is. Chemotherapie heeft niet bij elke patiënt hetzelfde effect. Sommige patiënten ervaren meer bijwerkingen dan andere patiënten.

In de darm zitten honderden verschillende soorten bacteriën. Welke soorten bacteriën aanwezig zijn in de darm verschilt per persoon. Zo ontwikkelt iedereen een eigen soort darmbacterie-samenstelling. Er zijn aanwijzingen uit eerdere onderzoeken bij patiënten met darmkanker dat de samenstelling van de bacteriën in de darm van invloed kunnen zijn op de werkzaamheid van chemotherapie. Anderzijds kan chemotherapie de samenstelling van de bacteriën in de darm veranderen.

Er is onderzoek nodig om meer kennis te verkrijgen over de relatie tussen de darmbacterie-samenstelling en de bijwerkingen die borstkankerpatiënten ervaren ten gevolge van chemotherapie. In dit onderzoek wordt daarom gekeken of de darmbacterie-samenstelling verandert tijdens de behandeling. Daarnaast wordt bekeken of we aan de hand van de samenstelling van de darmbacteriën kunnen voorspellen of een patiënt bijwerkingen zal ervaren van de chemotherapie. We kijken dus of patiënten met borstkanker aan de hand van hun ontlasting in te delen zijn in ‘gunstige’ of ‘ongunstige’ samenstelling. Aan de hand van de darmbacterie-samenstelling hopen we in de toekomst te kunnen voorspellen of de behandeling voor de borstkankerpatiënt geschikt zal zijn.

In totaal zullen 66 patiënten met borstkanker deelnemen aan dit onderzoek. Omdat er weinig bekend is over de impact van chemotherapie op bacteriën en immuun cellen in weefsel uit de borst en oksel (lymfeklier), willen we dat ook in deze studie bekijken.