MK 3475-921 studie – Een onderzoek naar pembrolizumab in combinatie met docetaxel en prednison in vergelijking met placebo bij proefpersonen met uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker

Behandeling met een combinatie van chemotherapie (docetaxel) en steroïden (prednison) is de standaardbehandeling voor patiënten met uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker. Bij veel patiënten komt de ziekte uiteindelijk terug. Pembrolizumab werkt door het afweersysteem te helpen kankercellen te bestrijden. Op grond van eerder onderzoek verwachten we dat pembrolizumab kan helpen om het effect van behandeling met chemotherapie en steroïden te versterken. We willen met dit onderzoek kijken of de combinatiebehandeling van chemotherapie en steroïden met pembrolizumab meer effect heeft op de kanker, dan chemotherapie en steroïden alleen.

Zowel de proefpersoon als de onderzoeker is in deze studie blind, en beide weten dus niet of het onderzoeksmiddel toegediend wordt of niet. We behandelen de patiënten ongeveer 2 jaar, zolang de kanker niet erger wordt. Alle proefpersonen krijgen chemotherapie en steroïden. Dit is de normale behandeling voor deze vorm van prostaatkanker. Daarnaast krijgt de helft van de proefpersonen pembrolizumab, de andere helft krijgt placebo. Gedurende 2 jaar krijgt iedere patiënt ongeveer elke drie weken een infuus (via een naald in een ader) met pembrolizumab of placebo. Daarnaast krijgt iedere patiënt ruim een half jaar lang ongeveer elke drie weken een infuus met docetaxel. In de periode dat de docetaxel wordt toegediend, krijgt de patiënt ook prednison om in te nemen. Voor dit onderzoek zijn ongeveer 1000 proefpersonen uit verschillende landen nodig. In Nederland zullen naar verwachting 40 proefpersonen meedoen.