NICHE studie – Immuuntherapie voorafgaand aan de operatie bij dikkedarmkanker

Immuuntherapie is inmiddels de standaardbehandeling voor onder andere huidkanker (melanoom) en longkanker. Bij darmkanker blijkt tot nu toe maar een klein deel van de patiënten met uitzaaiingen baat te hebben bij immuuntherapie. In deze studie onderzoeken we of het geven van

immuuntherapie in een vroeger stadium van de ziekte kan leiden tot meer effect van deze

behandeling. In deze studie onderzoeken wij daarom een combinatie van twee soorten

immuuntherapie, namelijk ipilimumab (anti‐CTLA4) en nivolumab (anti‐PD1), met of zonder celecoxib

(COX2‐remmer).

Nivolumab en ipilimumab zijn beide antilichamen. Ipilimumab zorgt ervoor dat het afweersysteem van het lichaam geactiveerd blijft waardoor de tumor wordt opgeruimd. Nivolumab heeft waarschijnlijk een vergelijkbare werking en helpt het lichaam dus ook om de tumorcellen op te ruimen. Uit onderzoek met nivolumab in combinatie met ipilimumab is gebleken dat bij een groot aantal patiënten met uitzaaiingen van melanoom, longkanker, maar ook een bepaald soort darmkanker, de grootte van de tumor afnam. Zowel ipilimumab als nivolumab zijn in Nederland geregistreerd voor de behandeling van patiënten met een melanoom, maar niet voor darmkanker.

Het doel van dit onderzoekis dan ook om vast te stellen in hoeverre darmkanker, die nog niet uitgezaaid is, op deze combinatiebehandeling zullen reageren en of de onderzoeksmedicatie effect heeft op het afweersysteem. Daarnaast willen we onderzoeken of de kans op uitzaaiingen kleiner is dan op basis van eerdere onderzoeken verwacht wordt. Deze studie vindt plaats in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en er zullen 130 proefpersonen aan meedoen.