OPTIMISE studie – Vergelijking tussen thuismonitoring en monitoring in het ziekenhuis van patenten met colitis ulcerosa.

Het doel van deze studie is om te bestuderen hoe goed zelfmonitoring van colitis ulcerosa (CU) thuis functioneert in vergelijking met monitoring in het ziekenhuis. Het komt voor dat een CU-terugval vaak pas laat wordt vastgesteld en kan worden behandeld doordat patiënten symptomen verbergen en huiverig zijn om een endoscopie te ondergaan. Het is belangrijk dat tijdig de beste behandeling wordt geboden. Om dit doel te bereiken zijn er verdere richtlijnen nodig.

Met dit onderzoek willen we aantonen dat strikte monitoring van CU-symptomen en calprotectine in de ontlasting veel voordeel kan opleveren voor de patiënt wat betreft de beheersing van CU en verbetering van de levenskwaliteit. In het onderzoek wordt beoordeeld hoe doeltreffend zelfmonitoring met een thuistest is ten opzichte van de standaardprocedure die op dit moment meestal wordt gevolgd, namelijk monitoring in het ziekenhuis, gelet op ziekte-uitkomst en optimalisatie van de behandeling.

De thuismonitoring houdt in dat de hoeveelheid bloed in de ontlasting en de frequentie van de stoelgang door de patiënt zelf worden gemeten met de CalproSmart™-thuistest. Deze test is een hulpmiddel om het beloop van CU bij te houden en de hoeveelheid calprotectine in de ontlasting te meten. De monitoring in het ziekenhuis wordt zonder deze test gedaan. Patiënten die deelnemen zullen ook ongeveer een jaar lang worden gevolgd met vragenlijsten. Deze studie wordt uitgevoerd in ongeveer 20 ziekenhuizen in 5 landen. In Nederland zullen 16 patiënten deelnemen.