OPTIMIZE studie – Optimaliseren van het gebruik van biologicals bij IBD

Met de OPTIMIZE Studie willen we het beloop van de ziekteactiviteiten en ervaren kwaliteit van leven bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa analyseren bij het gebruik van het medicijn infliximab (flixabi). Patiënten die in ons ziekenhuis onder behandeling staan voor de ziekte van Crohn of voor colitis ulcerosa krijgen hiervoor Infliximab voorgeschreven. Vanaf 1 maart 2018 zijn alle Santeon ziekenhuizen overgestapt naar een andere leverancier. Dit bedrijf levert deze medicijnen – met dezelfde werkzame stof infliximab – onder de naam flixabi. Dit medicijn onderdrukt de lichaamsafweer en remt de chronische darmontstekingen

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat flixabi minder effectief is. Toch willen wij dit proces zeer zorgvuldig monitoren. Hiervoor zullen proefpersonen gevraagd worden enkele vragenlijsten in te vullen. Wanneer de proefpersoon naar de dagbehandeling komt voor het eerste flixabi-infuus, zal gevraagd worden om twee vragenlijsten in te vullen. Dit zal na 4 maanden en na 1 jaar nog een keer worden herhaald. Naast de vragenlijsten worden ook gegevens die we voor de standaard patiëntenzorg al registreren verzameld, zoals bloedwaarden en informatie over de activiteit van de ziekte. Het bloed wordt afgenomen zoals altijd, tijdens de controles. De uitkomsten waar wij in geïnteresseerd zijn, zijn gericht op ziekteactiviteit, de ervaren bijwerkingen en de kwaliteit van leven van de patiënt.