PANDA studie – Het voorkomen van terugkerende alcoholische alvleesklierontsteking door het optimaliseren van de ondersteuningsbehandeling van alcoholische pancreatitis.

Een van de meest voorkomende oorzaken van een pancreatitis, een ontsteking van de alvleesklier, is alcoholgebruik. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 1300 mensen opgenomen met een alcoholische pancreatitis. Om een tweede pancreatitis te voorkomen is de belangrijkste behandeling van een alcoholische pancreatitis het staken van alcoholgebruik.

De PANDA-studie heeft als doel de behandeling van patiënten met een alcoholische pancreatitis te optimaliseren. Om veranderingen in de behandeling door te voeren is het belangrijk dat de huidige ondersteuningsbehandeling met betrekking tot het stoppen van alcohol én de invloed hiervan op de uitkomsten van de patiënt in kaart worden gebracht. Door de gegevens van patiënten met een alcoholische pancreatitis te verzamelen, hopen we meer inzicht te krijgen in waarom de ene patiënt wel een terugkerende pancreatitis krijgt en de andere niet. Als er een verschil wordt geconstateerd, willen we weten of dit samenhangt met de manier waarop patiënten worden ondersteund in het stoppen met het drinken van alcohol. Tevens willen we weten of de huidige behandeling invloed heeft op het minderen van alcoholgebruik én op de kwaliteit van leven van de patiënten.

Wanneer patiënten deelnemen aan deze studie wordt er tijdens de opname een vragenlijst afgenomen en dient er iedere 3 maanden een uitgebreidere vragenlijst ingevuld te worden over de kwaliteit van leven en het alcoholgebruik. Deze studie is opgezet door de Pancreatitis Werkgroep Nederland (PWN), een unieke samenwerking tussen meerdere Nederlandse ziekenhuizen, en wordt uitgevoerd door artsen werkzaam in verschillende ziekenhuizen.