PELICAN studie – Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker

Een tumor die buiten de alvleesklier is gegroeid en belangrijke bloedvaten omringt is operatief niet te verwijderen. De huidige standaard behandeling is chemotherapie dat twee tot drie maanden levensverlenging geeft. Radiofrequente ablatie (RFA) is een relatief nieuwe techniek die in het buitenland wordt toegepast bij alvleeskliertumoren. Deze buitenlandse onderzoeken laten zien dat RFA behandeling mogelijk leidt tot een verlenging van de levensduur. Met behulp van de PELICAN studie willen wij onderzoeken of deze methode daadwerkelijk effectief is voor de behandeling van patiënten met een lokaal doorgegroeide alvleeskliertumor ten opzichte van de huidige standaard behandeling.

RFA is een reeds bestaande techniek waarbij door middel van een buikoperatie één of meerdere elektroden (dunne naalden) in de tumor worden geplaatst. Dit gebeurt onder algehele narcose. Door de naalden wordt stroom gevoerd, die hitte opwekt. De verhitting zorgt voor verbranding van de tumorcellen en daarmee vernietiging van het tumorweefsel. De naalden worden door een ervaren radioloog en/of chirurg centraal in de tumor geplaatst, dusdanig dat zoveel mogelijk tumorweefsel kan worden vernietigd.

Wanneer patiënten besluiten om deel te nemen aan deze studie, zal op door een computergestuurde loting worden bepaald tot welke onderzoeksgroep zij worden ingedeeld. Groep A ondergaat de RFA plus de standaard chemotherapie. Groep B krijgt uitsluitend de standaard chemotherapie.