PelvEx-II studie – Inductie chemotherapie voor lokaal teruggekeerde endeldarmkanker

De standaard behandeling voor patiënten met teruggekeerde endeldarmkanker bestaat uit voorbehandeling met bestraling in combinatie met chemoradiotherapie, gevolgd door een operatie met of zonder bestraling tijdens de operatie. Ondanks deze behandeling is er een kans dat de ziekte weer terugkeert. De artsen en onderzoekers van deze studie veronderstellen dat het toevoegen van chemotherapie via het infuus aan de voorbehandeling (inductie chemotherapie) ervoor kan zorgen dat bij meer patiënten de tumor in zijn geheel verwijderd kan worden en dat daardoor de kans op genezing en langdurige overleving verbetert. Via dit onderzoek willen wij onderzoeken of dit ook echt zo is.

Wanneer patiënten besluiten om mee te doen met deze studie, bepaalt loting welke behandeling zij krijgen. De ene helft van de patiënten zal behandeld worden met chemoradiotherapie gevolgd door een operatie, volgens de standaard behandeling in Nederland. De andere helft van de patiënten zal behandeld worden met chemotherapie via het infuus gevolgd door chemoradiotherapie en een operatie. Na de voorbehandeling (chemoradiotherapie of chemotherapie gevolgd door chemoradiotherapie) zullen alle proefpersonen geopereerd worden. De operatie vindt 10-14 weken na het einde van de bestraling plaats. Bij de operatie wordt de buik open gemaakt en zo goed als mogelijk wordt dan al het tumorweefsel verwijderd. Een stukje van het tumorweefsel dat tijdens de operatie wordt weggehaald, willen wij graag apart bewaren om in de toekomst verder onderzoek mee te kunnen doen. Na de operatie komt u onder controle bij de chirurg. De eerste 3 jaar na de operatie is dat 4 keer per jaar, daarna komt u 2 keer per jaar op controle. Tijdens deze afspraken wordt er regelmatig bloed geprikt of een scan gemaakt om te kijken of de ziekte wel of niet is teruggekeerd.

In Nederland wordt dit onderzoek uitgevoerd in verschillende centra, waaronder het Catharina Ziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, Antoni van Leeuwenhoek, Universitair Medisch Centrum Groningen, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Haaglanden Medisch Centrum en Leids Universitair Medisch Centrum. Daarnaast zullen er ook een aantal buitenlandse ziekenhuizen meedoen aan dit onderzoek. Voor dit onderzoek zijn in totaal 364 patiënten nodig.