PERISCOPE II studie – Een onderzoek bij maagkankerpatiënten met uitzaaiingen op het buikvlies naar het effect van een operatie bestaande uit een totale of gedeeltelijk maagverwijdering in combinatie met verwarmde chemotherapie in de buikholte (HIPEC)

Patiënten met maagkanker bij wie ook sprake is van kankercellen in het buikvocht of uitzaaiingen op het buikvlies hebben een slechte prognose. De huidige behandelingen kunnen de overleving beperkt verbeteren; genezing is helaas nog niet mogelijk. Het is daarom van belang om nieuwe behandelingen te ontwikkelen om de overleving te verlengen en hopelijk ooit genezing te kunnen bereiken.

In dit onderzoek worden twee soorten behandelingen met elkaar vergeleken. Om de beide behandelingen te kunnen vergelijken worden de proefpersonen die aan dit onderzoek deelnemen in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt de huidige standaard behandeling: systemische chemotherapie. De andere groep krijgt een nieuwe behandeling bestaande uit een operatie waarbij, indien mogelijk, de maagkanker zelf en alle zichtbare uitzaaiingen op het buikvlies worden verwijderd waarna de buikholte gespoeld wordt met verwarmde chemotherapie (HIPEC). Het is een fase III onderzoek met als doel te bepalen of proefpersonen die de nieuwe behandeling (operatie + HIPEC) ondergaan langer leven dan patiënten die de huidige standaard behandeling (systemische chemotherapie) krijgen. Een ander doel van dit onderzoek is om na te gaan wat het effect is van de nieuwe behandeling, vergeleken met de standaard behandeling, op de kwaliteit van leven. Wij zullen proefpersonen daarom vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen.

Dit onderzoek is een landelijke studie en wordt in meerdere ziekenhuizen uitgevoerd. In totaal zullen 106 proefpersonen aan het onderzoek meedoen; dat wil zeggen 53 proefpersonen in elke groep.