PLCRC studie – Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker

In 2014 hebben de onderzoeksgroepen die betrokken waren bij MATCH (Erasmus MC), MiProfile (Deventer/Nijmegen) en PICNIC (UMC Utrecht) hun krachten gebundeld en zijn gestart met het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC). In de loop der tijd zijn steeds meer centra aangesloten, waaronder het Catharina Ziekenhuis.

Het PLCRC biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en het opslaan van lichaamsmateriaal zoals bloed en tumorweefsel van patiënten met dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker (gezamenlijk darmkanker). Dit gebeurt na het verkrijgen van toestemming van de patiënt.

De ambitie van PLCRC ligt besloten in de naamgeving: het prospectief verzamelen van gegevens en materiaal van alle patiënten in Nederland met colorectaal-, dunnedarm- en anuscarcinoom om daarmee wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. Met dit onderzoek wordt gestreefd de uitkomsten van toekomstige patiënten te verbeteren, zowel op het vlak van kwaliteit van leven als op uitkomsten van behandeling.