PREFER studie – Studie naar de veiligheid van het endoscopisch vervolgen van vroege slokdarmkanker

In deze studie onderzoeken we of het veilig is om patiënten met vroege slokdarmkanker endoscopisch te vervolgen, nadat de kanker in de slokdarm is weggesneden van binnenuit. Patiënten met deze vorm van slokdarmkanker ondergaan momenteel nog een buismaagoperatie, omdat er lang werd gedacht dat het risico op uitzaaiingen naar de lymfeklieren heel hoog was, namelijk rond de 50%. Uit recent onderzoek blijkt echter dat dit risico veel lager is dan werd gedacht, namelijk 0% tot 20%. De meerderheid van de patiënten met een vroege vorm van slokdarmkanker ondergaat dus de operatie en vervolgens blijken er géén uitzaaiingen in de lymfeklieren te zitten, en óók geen kanker meer in de slokdarm (dat is al door de Maag-darm-leverarts weggesneden). In dat geval is de operatie dus onnodig geweest.

Onze assumptie is dat het ook veilig is om patiënten te vervolgen door zeer regelmatig de slokdarm en de lymfeklieren rondom de slokdarm endoscopisch te controleren, en dus niet te opereren. De eerste twee jaar na het verwijderen van de slokdarmkanker zal er iedere 3 maanden een kijkonderzoek van de slokdarm (endoscopie) plaatsvinden bij proefpersonen in deze studie om te kijken of de kanker volledig weg is, en of er geen nieuw afwijkend weefsel is ontstaan in de slokdarm. Er zullen dan ook hapjes worden genomen van afwijkend weefsel (als dat aanwezig is), en van het eventueel aanwezige Barrett slijmvlies. Na de endoscopie wordt er ook een inwendige echo uitgevoerd om te kijken naar de lymfeklieren rondom de slokdarm en te controleren of deze tekenen vertonen van uitzaaiingen. Mochten de lymfeklieren er verdacht uit zien, dan zullen we met een naaldje weefsel uit de lymfeklier opzuigen om uit te kunnen zoeken of de kanker is uitgezaaid naar deze lymfeklier. Na 2 jaar zullen deze twee onderzoeken iedere 6 maanden uitgevoerd worden, en na 4 jaar zullen de onderzoeken jaarlijks worden uitgevoerd. Op deze manier houden we goed zicht op eventuele veranderingen bij de deelnemers van deze studie.