PREOPANC-3 Studie – Chemotherapie voor of na operatie bij verwijderbare alvleesklierkanker

Een operatie gevolgd door aanvullende (adjuvante) FOLFIRINOX chemotherapie is de standaard behandeling voor patiënten met operatief verwijderbare alvleesklierkanker. Patiënten die zowel een operatie ondergaan als chemotherapie krijgen hebben de beste overleving. In de praktijk blijkt dat bijna de helft van de patiënten geen chemotherapie krijgt na de operatie. Dit komt door bijvoorbeeld complicaties van de operatie, achteruitgang van de conditie van de patiënt of vroege terugkeer van de ziekte. Als de chemotherapie vóór de operatie gegeven wordt is de kans mogelijk groter dat patiënten de chemotherapie ook echt krijgen. Daarnaast kan chemotherapie mogelijk de kans vergroten dat tijdens de operatie de hele tumor kan worden weggehaald.

We willen onderzoeken of het toedienen van een gedeelte van de chemotherapie (FOLFIRINOX) voorafgaand aan de operatie leidt tot een langere overleving en betere kwaliteit van leven dan het toedienen van de chemotherapie na de operatie. In deze studie maken we gebruik van 2 onderzoeksgroepen. De eerste groep krijgt een voorbehandeling met FOLFIRINOX. De tweede groep krijgt een nabehandeling met deze chemotherapie. Wanneer patiënten deelnemen, duurt de onderzoeksfase 38 weken, en zullen zij 5 jaar lang worden opgevolgd.

Het Erasmus MC en de Dutch Pancreatic Cancer Group hebben dit onderzoek opgezet. Aan dit onderzoek kunnen 378 proefpersonen meedoen.