QOL BARRETT studie – Kwaliteit van leven bij patiënten met een Barrett slokdarm.

Een Barrett slokdarm is een aandoening van het onderste deel van de slokdarm waarbij het slijmvlies (de slokdarmbekleding) is veranderd. Barrettslokdarm ontstaat als er gedurende een lange periode zuur vanuit de maag terugstroomt in de slokdarm. Een Barrett slokdarm wordt met behulp van een gastroscopie iedere drie tot vijf jaar onderzocht in verband met het verhoogde risico op het ontwikkelen van slokdarmkanker.

Het doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de kwaliteit van leven van een grote groep patiënten met een Barrett slokdarm en welke factoren daar invloed op hebben. Met deze informatie willen we uiteindelijk een meetinstrument ontwikkelen voor het meten van de kwaliteit van leven specifiek voor de Barrett patiënten. Proefpersonen die deelnemen zullen vragenlijsten invullen zodat we factoren die invloed hebben op de kwaliteit van leven in kaart kunnen brengen.

Patiënten van zeven ziekenhuizen in Nederland zullen gevraagd worden voor deelname aan deze studie. Naast het invullen van meerdere vragenlijsten zullen ook medische gegevens uit het patiëntendossier worden verzameld.