Registratie eFTR studie – Prospectieve registratie van de endoscopische full-thickness resectie in Nederland

Door middel van een landelijke registratie willen we gegevens verzamelen over zo veel mogelijk uitgevoerde endoscopische full-thickness resectie(eFTR)behandelingen in Nederland. De eFTR is een endoscopische behandeling en vindt dus plaats via een darmonderzoek. Met de eFTR behandeling kan een afwijking uit de dikke darm worden verwijderd inclusief een stukje van de omliggende darmwand. De eFTR behandeling wordt in Nederland verricht in het kader van reguliere zorg. Maar omdat het een relatief nieuwe techniek betreft willen we met behulp van deze registratie de resultaten met betrekking tot deze techniek in Nederland evalueren.

Door het verzamelen van gegevens over de uitgevoerde eFTR behandelingen en het verdere vervolg in Nederland kunnen we uiteindelijk beter bepalen hoe effectief en veilig deze relatief nieuwe techniek is en voor welke indicaties deze techniek het meest geschikt is. Wanneer proefpersonen toestemming geven voor deelname zullen wij hun medische gegevens opnemen in de database. Daarnaast willen wij deze gegevens uitwisselen tussen de samenwerkende ziekenhuizen om een beter beeld te krijgen van eFTR behandelingen in Nederland. Deze registratie is opgezet door het Amsterdam UMC, locatie AMC waaraan verschillende ziekenhuizen in Nederland deelnemen.