RUBY studie – Een onderzoek naar dostarlimab (TSR 042) plus carboplatine-paclitaxel versus placebo bij patiënten met herhaalde of primaire gevorderde baarmoederkanker

De RUBY studie bestaat uit twee delen. Het doel van het eerste deel van het onderzoek is om te onderzoeken of het onderzoeksmiddel dostarlimab (ook bekend als TSR-042) in combinatie met standaard chemotherapie (carboplatine en paclitaxel), een verbetering geeft bij de behandeling van baarmoederkanker. Het tweede deel is om uit te vinden of de toevoeging van niraparib aan dostarlimab in combinatie met standaard chemotherapie (carboplatine en paclitaxel) kan helpen bij het vertragen van verergering van baarmoederkanker. Patiënten die deelnemen aan deze studie zullen gevraagd worden om deel te nemen om dit tweede deel te onderzoeken.

Het gebruik van dostarlimab en niraparib in combinatie met standaard chemotherapie in dit onderzoek is experimenteel, wat betekent dat de vier geneesmiddelen nog nooit zijn goedgekeurd voor gezamenlijk gebruik voor dit doel.

Voor dit tweede deel van het onderzoek zijn 270 proefpersonen uit verschillende landen nodig. Naar verwachting zullen in Nederland 25 proefpersonen meedoen.