SOURCE studie – Een onderzoek naar communicatie tussen arts en patiënt, bij slokdarm- en maagkanker

Deze studie gaat over patiënten met slokdarm- of maagkanker die met hun zorgverlener in gesprek gaan over hun behandeling. Op verschillende momenten zullen de patiënten en hun zorgverlener gesprekken voeren over de behandeling en de mogelijke uitkomsten daarvan. Die gesprekken zijn niet altijd makkelijk, want vaak krijgt de patiënt veel informatie die misschien lastig te begrijpen is en allerlei emoties op kan roepen.

Daarom willen we onderzoeken of we patiënten en zorgverleners kunnen helpen bij deze gesprekken. We hebben daartoe een training in gespreksvaardigheden voor zorgverleners ontwikkeld. Daarnaast hebben we een website gemaakt die zorgverleners kunnen gebruiken bij het informeren van hun patiënten. De SOURCE studie wordt uitgevoerd om na te gaan of de training en de website leiden tot betere gesprekken. Door middel van het maken van geluidsopnames van de gesprekken tussen de zorgverlener en patiënt, en het invullen van meerdere vragenlijsten willen we nagaan of de communicatie verbeterd is door de training.

Dit onderzoek is opgezet door de afdeling Medische Oncologie en de afdeling Medische Psychologie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. KWF Kankerbestrijding financiert dit onderzoek.