STAR studie – Gestandaardiseerde training in het endoscopisch behandelen van grote, vlakke poliepen

De kwaliteit van darmonderzoek in Nederland is hoog en voldoet aan internationale en nationale richtlijnen. Met de STAR studie onderzoeken wij of extra training van maag-darm-lever (MDL)-artsen tot een verdere verbetering kan leiden. We kijken of grote, vlakke poliepen vaker in totaliteit verwijderd kunnen worden, zodat een herhaling van het onderzoek niet nodig is. Hiernaast zal er gekeken worden of het invoeren van deze extra training economisch gunstig is.

Het goed omschrijven en het weghalen van grote poliepen is een uitdaging en kan technisch lastig zijn. Door aanvullende training van de endoscopist kunnen nieuwe technieken effectiever worden toegepast. In een landelijk samenwerkingsverband van MDL-artsen willen we de endoscopische training standaardiseren om de effectiviteit van endoscopische verwijdering van grote vlakke poliepen te verbeteren. Dit kan helpen om onnodige controle coloscopieën (nabehandeling) ten gevolge van mogelijk niet volledig verwijderde poliepen te verminderen. Hierdoor kan ook het aantal bijwerkingen en het aantal verwijzingen voor chirurgische behandeling verlaagd worden.

Om de impact van het darmonderzoek en het verwijderen van de poliep te onderzoeken, vragen wij de proefpersoon een vragenlijst in te vullen over klachten rondom het darmonderzoek en de kwaliteit van leven. Om dit te kunnen vergelijken wordt aan hen gevraagd dit op drie verschillende tijdstippen te doen: wanneer er toestemming is gegeven om deel te nemen, een week na het verwijderen van de poliep, en na 6 maanden tijdens het controle darmonderzoek.