TCBio studie – Retrospectieve observationele cohort non-inferioriteitsstudie bij patiënten met T1 colorectale carcinomen behandeld met endoscopische resectie, chirurgische resectie of beiden

Doordat in Nederland het bevolkingsonderzoek sinds 2014 naar colorectaal carcinoom goed op gang gekomen is, valt een toename te verwachten van de detectie van carcinomen die zich nog in een vroeg stadium bevinden, waaronder colorectale T1 carcinomen. Wanneer er sprake is van uitzaaiingen kunnen er lymfekliermetastasen ontstaan. Bij kankerpatiënten is de aanwezigheid van lymfkliermetastasen een van de belangrijkste prognostische kenmerken en eveneens de belangrijkste indicatie voor aanvullende lokale en/of systemische behandeling. De afwezigheid van lymfkliermetastasen is een gunstig teken, maar biedt geen absolute zekerheid over de kans op curatie. Vanwege de hogere mortaliteit, morbiditeit en de kosten heeft een endoscopische resectie van de T1 carcinomen de voorkeur boven een chirurgische ingreep met lymfeklierresectie. De vraag is echter of het endoscopisch verwijderen van deze T1 carcinomen voldoende is of dat aanvullende chirurgie toch noodzakelijk is.

Het is momenteel nog niet volledig duidelijk of mensen bij wie endoscopisch een grote poliep is verwijderd, wel of niet moeten worden doorverwezen voor een aanvullende chirurgische behandeling. Ook is het op basis van de huidige wetenschap niet mogelijk nauwkeurig de aanwezigheid van lymfekliermetastasen of metastasen op afstand te voorspellen bij patiënten met een T1 carcinoom.

De TCBio studie heeft dan ook twee doelen, namelijk: 1) een beter predictiemodel op te stellen voor de aanwezigheid van lymfeklier- en afstandsmetastasen op basis van het endoscopische resectiepreparaat van T1 carcinomen, en 2) evalueren of endoscopische resectie van laag-risico T1 colorectaal carcinomen even effectief is als chirurgische resectie in het verlagen van colorectaal carcinoom geassocieerde mortaliteit en hetzelfde effect heeft op het recidiefpercentage en 5-jaar ziekte vrije overleving. Middels een retrospectief observationele cohortstudie willen wij deze onderzoeksvragen beantwoorden. De medische dossiers van patiënten met T1 colorectale carcinomen die behandeld zijn met een endoscopische resectie, een chirurgische resectie of beiden zullen worden geselecteerd uit de IKNL database voor de periode 2000-2012.