TENDER studie – Gepersonaliseerde behandeling van functionele dyspepsie met nortriptyline: een dubbelblind placebo gecontroleerde studie.

Van weinig medicijnen is wetenschappelijk aangetoond dat ze werkzaam zijn bij patiënten met functionele dyspepsie. Functionele dyspepsie is een verstoorde spijsvertering in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal (dus de slokdarm, maag en/of dunne darm). De onderliggende oorzaak van functionele dyspepsie is niet geheel duidelijk. Overgevoeligheid voor pijnsignalen uit het spijsverteringskanaal lijken een belangrijke rol te spelen.

Maagzuurremmers worden vaak als eerste gebruikt bij maagklachten, maar geven over het algemeen onvoldoende verlichting. Het medicijn dat in de TENDER studie wordt bestudeerd is nortriptyline. Dit medicijn is oorspronkelijk geregistreerd voor de behandeling van depressie. In de praktijk wordt het echter vaak voorgeschreven bij chronische pijn. De dosering nortriptyline die gebruikt wordt bij pijnklachten ligt veel lager dan bij de behandeling van een depressie. Aan de hand van voorgaand onderzoek en klinische ervaring bestaat het vermoeden dat nortriptyline ook een gunstig effect heeft bij functionele dyspepsie klachten omdat het de verwerking van pijnprikkels beïnvloedt.

In deze studie zullen proefpersonen ingedeeld worden in 2 groepen, in de ene groep wordt nortriptyline gegeven en in de andere groep wordt een placebo toegediend. Beide groepen dienen 12 weken lang de medicatie in te nemen. Gedurende deze 12 weken zal er een dagboek bijgehouden worden, dienen meerdere vragenlijsten te worden ingevuld en wordt er een ademtest verricht. Door deze ademtest wordt de maagontlediging (beweging van de maag) onderzocht. Op deze manier willen we bestuderen of nortriptyline effectief ingezet kan worden bij de behandeling van functionele dyspepsie.